Geen categorie

De verduurzaming van afvalverwerking

Duurzaamheid neemt in toenemende mate een centrale rol in onze samenleving. Processen op het gebied van afvalverwerking hebben hier ook veel baat bij. Grote hoeveelheden afval die niet goed verwerkt worden, kunnen namelijk desastreuze gevolgen opleveren voor het milieu. Een heleboel afval is namelijk bruikbaar en kan gemakkelijk gerecycled worden, zolang er maar op de juiste manier mee wordt omgegaan. In dit artikel beschrijven we enkele aspecten hierbij van belang zijn.

Afvalsortering

Het sorteren van afval speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van de afvalverwerking. Het is van essentieel belang dat afvalsortering plaatsvindt tijdens de verschillende punten van het afvalproces. Een gedegen afvalverwerking houdt in dat huishoudens handmatig hun afval sorteren op basis van een duidelijk beleid van een straatinzamelingssysteem. Op deze manier kunnen installaties die materiaal terugwinnen en recyclen ervan verzekerd zijn dat bruikbaar afval niet wordt vervuild

Slimme logistiek

Puinbakkie nodig? Als je verwacht dat jouw verbouwing veel afval zal opleveren, dan is het belangrijk dat je niet de hele tijd heen en weer hoeft te rijden naar de stortplaats. Het huren van een puinbak kan daarom een hoop gedoe opleveren. Wanneer logistieke processen worden afgestemd op basis van milieuwinst, dan kan de uitstoot van kooldioxide enorm worden verminderd. Daarom is het belangrijk dat de juiste afvalopslag wordt gebruikt bij de uitvoering van een project. Tevens is het van belang dat er een gedegen ophaalplanning wordt voorbereid, zodat afvalverzamelaars elkaar niet in de weg lopen en afvalbakken alleen worden geleegd als ze hun maximale capaciteit hebben behaald.

Composteren van biologisch afval

Wanneer afval niet gescheiden wordt door huishoudens, dan kan biologisch afval schade aanrichten aan materialen zoals plastic en papier, die anders heel goed geschikt zijn voor hergebruik. Tevens zorgt organisch afval op stortplaatsen voor een krachtig broeikasgas genaamd methaan. Wanneer biologisch afval echter goed wordt verwerkt is het niet alleen milieuvriendelijker, maar ook enorm bruikbaar. Door middel van biologisch afval te composteren, kan het gebruik van chemische meststoffen bij landbouwgewassen worden verminderd en zorgt het tevens voor hogere opbrengsten. 

Similar Posts

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *